VÍDEOS

Vídeo més vist del nostre canal de Youtube

El nostre I Certamen tocant les 5 bandes juntes

Darrera marxa estrenada d'ordinari

Darrera marxa confrare estrenada

Vídeo promocional del nostre I Certamen

Vídeo promocional del nostre II Certamen

Vídeo promocional del nostre III Certamen